Recerca de contactes

Cercar per PARAULA CLAU

Cercar per POBLACIÓ

Associacions de persones del Poble Gitano

Per conèixer la realitat i les aportacions del poble gitano a la societat catalana a través dels seus portaveus i de les persones especialitzades en la seva cultura.

  • mostrant 14 de 14 contactes


  • pàgina 1 de 1
  • mostrant 14 de 14 contactes


  • pàgina 1 de 1

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat i que compta amb la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant un escrit presentat al Registre de la Diputació de Barcelona.

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y que cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente mediante un escrito presentado en el Registro de la Diputación de Barcelona.