Recerca de contactes

Cercar per PARAULA CLAU

Cercar per POBLACIÓ

Institucions públiques, entitats privades, ONG's i grups de recerca

Per conèixer la tasca dels professionals i dels serveis referits a la immigració i la multiculturalitat que ofereixen les Administracions Públiques i els grups de recerca.

Les Organitzacions No Governamentals dediquen bona part de les seves accions a l’atenció de les persones i col•lectius d’immigrants. Son una font d’informació directa i contrastada de la realitat multicultural.

  • mostrant 2 de 502 contactes


  • pàgina anterior
  • primera pàgina
  • pàgina 26 de 26

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat i que compta amb la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant un escrit presentat al Registre de la Diputació de Barcelona.

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y que cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente mediante un escrito presentado en el Registro de la Diputación de Barcelona.